Vedení a zpracování účetnictví

Archív štítků: Jak uplatnit slevu na dani

Daňové zvýhodnění na dítě

Poplatník může v roce 2014 využít daňového zvýhodnění na dítě v částce 13 404,- Kč, která platila už i minulý rok. Částka souvisí s jedním dítětem, které s poplatníkem trvale žije v jedné domácnosti. Má-li poplatník více dětí, lze využívat slevu pochopitelně na všechny děti. Daňové zvýhodnění na dítě tak může tvořit poměrně vysokou částku v rodinném rozpočtu. Daňové zvýhodnění je uplatňováno třemi způsoby – daňovým bonusem, slevou na dani nebo kombinaci obou dvou variant. Forma uplatnění se odráží především od výše stálých příjmů poplatníka.

Daňové zvýhodnění na dítě je možné uplatnit jen v případě, že se jedná o nezletilé dítě, se kterým poplatník žije v jedné společné hospodařící domácnosti.

Vyživovaným nezletilým dítětem se myslí jak dítě, jehož věk právě dosáhl 18 let, tak i dítě, jehož věk je maximálně 26 let, ale stále se jedná o studujícího člověka, tedy toho, který se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod ve třetím stupni invalidity. Velmi jednoduše řečeno je možné uplatnit slevu jen na ty děti, které stále studují a tak nemají vlastní samostatný příjem. Vše je pochopitelně nutné doložit potvrzením o studiu, které obdrží děti ve škole. Potvrzení dítěte o jeho studiu je nutné dokládat společně s daňovým přiznáním, jehož nezbytnou součástí je i daňové přiznání manžela či manželky. Daňové zvýhodnění na dítě totiž může uplatnit jen jeden z rodičů.

Daňové zvýhodnění mohou uplatnit jak fyzické osoby, tak i podnikatelské osoby. V případě fyzických osob, které neuplatňují slevu na dítě, ale uplatňuje ji druh/družka, je nutné doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Podnikatelé, z nichž jeden z manželů slevu na dani neuplatňuje, dodá k daňovému přiznání čestné prohlášení.

Vložil Odpisy na daních | Štítek , , , | Zanechat komentář