Vedení a zpracování účetnictví

Archív štítků: Daňové úlevy

Daňové zvýhodnění na dítě

Poplatník může v roce 2014 využít daňového zvýhodnění na dítě v částce 13 404,- Kč, která platila už i minulý rok. Částka souvisí s jedním dítětem, které s poplatníkem trvale žije v jedné domácnosti. Má-li poplatník více dětí, lze využívat slevu pochopitelně na všechny děti. Daňové zvýhodnění na dítě tak může tvořit poměrně vysokou částku v rodinném rozpočtu. Daňové zvýhodnění je uplatňováno třemi způsoby – daňovým bonusem, slevou na dani nebo kombinaci obou dvou variant. Forma uplatnění se odráží především od výše stálých příjmů poplatníka.

Daňové zvýhodnění na dítě je možné uplatnit jen v případě, že se jedná o nezletilé dítě, se kterým poplatník žije v jedné společné hospodařící domácnosti.

Vyživovaným nezletilým dítětem se myslí jak dítě, jehož věk právě dosáhl 18 let, tak i dítě, jehož věk je maximálně 26 let, ale stále se jedná o studujícího člověka, tedy toho, který se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod ve třetím stupni invalidity. Velmi jednoduše řečeno je možné uplatnit slevu jen na ty děti, které stále studují a tak nemají vlastní samostatný příjem. Vše je pochopitelně nutné doložit potvrzením o studiu, které obdrží děti ve škole. Potvrzení dítěte o jeho studiu je nutné dokládat společně s daňovým přiznáním, jehož nezbytnou součástí je i daňové přiznání manžela či manželky. Daňové zvýhodnění na dítě totiž může uplatnit jen jeden z rodičů.

Daňové zvýhodnění mohou uplatnit jak fyzické osoby, tak i podnikatelské osoby. V případě fyzických osob, které neuplatňují slevu na dítě, ale uplatňuje ji druh/družka, je nutné doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Podnikatelé, z nichž jeden z manželů slevu na dani neuplatňuje, dodá k daňovému přiznání čestné prohlášení.

Vložil Odpisy na daních | Štítek , , , | Zanechat komentář

Daňová úleva pro pracující důchodce

V minulých měsících se velmi mluvilo o tom, jak si občané pobírající starobní důchod zastavili pobírání starobního důchodu jen na pár týdnů, po několika týdnech se opět k pobírání důchodu přihlásila.

Tento proces absolvovali jen kvůli tomu, aby jim byla zachována sleva na odpočet daně z příjmu během pobírání starobního důchodu, která může ročně činit až 25 000,- Kč. Od roku 2013 platí zákon, který se vztahuje na pobírání starobního důchodu a současně s ním i na přivýdělek, kdy si důchodci nemohou z daní z příjmů odečíst základní slevu na poplatníka. Základní slevu na poplatníka nemohou uplatnit ti občané, kteří k 1. lednu daného roku pobírali starobní důchod.

Od roku 2015 by měl být zákon zrušen a občané pobírající starobní důchod by měli nadále uplatnit slevu na daních.

Nutno zmínit, že pokud daná osoba dosáhla důchodového věku, nemusí to znamenat, že zákonitě musí pobírat starobní důchod. Pracovat bez příjmu ze starobního důchodu mohou dál, z finančního hlediska se ale mnohdy vyplatí, pokud daná osoba pracuje a současně s tím pobírá i starobní důchod. Pokud tedy pracujete v důchodovém věku, ale nepobíráte starobní důchod, pak je možné uplatnit slevu na poplatníka, jste totiž v tomto případě normálním pracujícím občanem. Prací během důchodového věku si navíc zvyšujete výši svého důchodu, pokud jej zatím nečerpáte. Za každých 90 dní je stanovena výše důchodu o 1,5%.

Nutno zmínit, že do této doby se nepočítají nemocenské dávky ani náhradní doby. Obnovení slevy na daních z příjmů je tak možné očekávat až začátkem roku 2015.

Vložil Odpisy na daních | Štítek , , , | Zanechat komentář