Vedení a zpracování účetnictví

Archív štítků: Daňové poradenství

Zpracování účetnictví

Účetnictví je naprosto nezbytnou součástí každého podnikání nebo provozování živnosti. Vedení účetnictví navíc není v žádném ohledu jednoduché a výrazně se nedoporučuje, aby si podnikatel nebo živnostník vedl účetnictví sám, bez dohledu odborného účetního. V současné době navíc není nutností, aby byl účetní zaměstnán přímo ve firmě a byl tak veden jako oficiální zaměstnanec společnosti. Je možné obrátit se na služby externích účetních, jejichž služby jsou mnohdy pro některé podnikatele daleko levnější, zato je třeba si uvědomit, že účetní v tomto případě pracují pro více firem.

Často je tak velkým problémem, že účetní nestíhá a některé účetní období se tak uzavírá později, než by mělo.

Externí účetní firmy 

Cenu externího účetního není jednoduché jen tak vyčíslit. Cena za vedení účetnictví je poměrně složitý proces, přičemž cenu neovlivňuje jen vedení účetnictví jako takové, ale i navazující služby, například zastupování na úřadech na základě ověřené plné moci. Naprosto zanedbatelnou položkou je pak archivace a skartace dokumentů po zákonem stanovené době. Obvyklá cena zpracování účetnictví se pohybuje zhruba od 15,- Kč do 20,- Kč za jednu účetní položku. Některé externí účetní firmy ale pracují i v rámci hodinových sazeb, přičemž hodinový sazebník se vyplatí hlavně tehdy, je-li dokumentů pro řešení účetnictví víc. Součástí ceny, kterou klienti platí za vedení a zpracování účetnictví, by mělo být i pojištění vzniklé škody, která byla klientovi způsobena.

Cena za zpracování externího účetnictví se zdá být možná na první pohled vysoká, je ale třeba si uvědomit, že účetního v tomto případě nezaměstnáváte vy, ale účetní společnost.

Vyhnete se tak vysokým poplatkům v rámci zákonných pojištění a dalších výloh, které jsou se zaměstnanci spojeny.

Vložil Vedení účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář

Kurzy účetnictví

Účetnictví je naprosto nezbytnou součástí například hlediska podnikání. Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že v běžném životě základy účetnictví nevyužijeme, opak je pravdou. Dobrý účetní se navíc hledá v dnešní době poměrně těžko, každý z nás by se měl vzdělávat, jak jen je to možné a aplikovat načerpané vědomosti v praxi.

Pokud jste na střední škole účetnictví nestudovali, není důvod zoufat, protože jsou veřejnosti k dispozici kurzy, které vám účetní vzdělání a vědomosti doplní během několika dní či týdnů.

O kurzech v rámci různých oborů je možné slýchat hlavně v souvislosti s úřady práce, které zajišťují v České republice evidenci nezaměstnaných a rekvalifikační kurzy poskytují buď zdarma, nebo za minimální poplatky, díky čemuž představují velmi výhodné doplnění vzdělání. Kurzy ale zajišťují i soukromé společnosti, které se mohou pochlubit velmi dobrou nabídkou. Vždy je nutné vybrat si správný kurz, abyste peníze neinvestovali naprosto zbytečně.

Vybírat je možné z kurzů s následujícím zaměřením v oblasti účetnictví: 

  • základy účetnictví 
  • účetnictví pro pokročilé 
  • kurzy v oblasti účetního programu v praxi 
  • kurz účetnictví a daně pro praxi 
  • daňová evidence (jednoduché účetnictví) 
  • účetnictví a daňová evidence 

Pokud v oblasti účetnictví nemáte žádné zkušenosti, rozhodně je vhodné začínat s kurzy pro začátečníky. Jen tak je totiž možné doplnit si vzdělání, které je nutné začít doplňovat od začátku. Termíny jednotlivých kurzů jsou ve většině případů pevně stanoveny a to zejména na několik dní po sobě jdoucích.

Lze se ale přihlásit dokonce i do víkendových kurzů nebo večerních kurzů, v každém případě se totiž počítá s tím, že přihlášený má buď stálé zaměstnání, nebo rodinu, se kterou musí trávit čas.

Vložil Vedení účetnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Česká daňová správa

Roku 2013 přišly výrazné změny v rámci České daňové správy, která prošla poměrně rozsáhlou reorganizací. Změna byla provedena hlavně ve struktuře daňové správy, která je tvořena několika finančními ředitelstvími, Generálním finančním úřadem a více jak stovkou finančních úřadu, mimo jiné i specializovaným finančním úřadem.

Tato změna se týká hlavně nahrazením, konkrétně se jedná o orgány Finanční správy a vznikla tak zcela nová soustava České daňové správy, která od roku 2013 převzala veškeré kompetence a úkoly výše zmíněných úřadů a pracovišť. Finanční správu tedy v současné době tvoří následující finanční orgány:

  • 14 finančních úřadů 
  • Specializovaný finanční úřad 
  • Generální finanční ředitelství 
  • Odvolací finanční ředitelství

Odvolací finanční ředitelství je zcela nový orgán, který až do současné doby v České republice neexistoval. Jeho sídlo je současně v Brně, ačkoli vykonává svou činnost po celé republice a funguje jako odvolací orgán státní správy. V rámci odvolacího řízení jde o velmi podstatný krok, díky kterému je možné sjednotit postupy řízení. Velmi podstatnou úlohu v rámci kontrol má Specializovaný finanční úřad, kterému pravomoce zůstávají a některé pochopitelně přibývají. Jde hlavně o činnosti v rámci kontroly hazardu, činnosti v oblasti kontroly druhého důchodového pilíře a zajišťuje i plnou komunikaci mezi penzijními společnostmi, jež v České republice působí v oblasti onoho druhého pilíře a penzijního připojištění.

Česká daňová správa zajišťuje elektronickou podporu a to na svých internetových stránkách, které jsou velmi přehledně sestaveny. Internetový portál České daňové správy má k dispozici online podporu, která je k dispozici každému, kdo potřebuje snadno a rychle vyřešit problémy a najít vhodné řešení ve stávající situaci, která může být i problematická.

Vložil Výpočet daní | Štítek , , , | Zanechat komentář