Archivace dokladů

Vedení a zpracování účetnictví

Mzdové účetnictví

Jak již ostatně plyne ze samotného názvu, mzdové účetnictví souvisí hlavně s výpočty mezd a jejich vyplácením.

Mzdové účetnictví vyžaduje nejen vzdělání, ale hlavně zkušenosti, které jsou na místě v rámci každého oboru. Mzdové účetnictví totiž nezahrnuje jen výpočet mezd, výpočet daní nebo jiných odvodů do státní kasy, ale i například personální či mzdovou evidenci, která je vyžadována u každého zaměstnavatele.

Mimo jiné spadá do náplně práce mzdového účetního i zpracování veškerých dokladů pro vyplácení mzdy pro zaměstnance – ať už jde o výplatní pásky nebo příkazy k úhradě, připravuje přehledy pro pojišťovny – pro zdravotní pojišťovnu i instituci sociálního pojištění, zajišťuje veškeré podklady pro finanční úřady nebo úřady práce. A jak se stručně řečeno postupuje při vypočítávání mezd v rámci každé společnosti?

Základem výpočtu je vždy hrubá mzda, která obsahuje následující:

 • základní mzdu 
 • příplatky za práce přesčas, v noci, apod. 
 • osobní ohodnocení od zaměstnavatele 
 • odměny 
 • náhradu mzdy 
 • naturální mzda, je-li tak předem stanoveno 
 • zdravotní a sociální pojištění 
 • daň po slevách a ostatní závazky

Z hrubé mzdy je následně vypočítávána mzda čistá, která je výslednou položkou a platem zaměstnance. Čistá mzda je již zbavena veškeré zákonem stanoveného pojištění, jde o mzdu po zdanění a je k ní možné přičíst i jisté daňové bonusy – například odpisy a daňové úlevy na děti nebo manželku. V případě nemoci zaměstnance, je prvních 21 dní nemoci hrazeno ze strany zaměstnavatele, až po stanovené a již zmíněné lhůtě platí nemocenskou stát.

Vložil Účetnictví a fakturace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zákon o účetnictví

Zákonem o účetnictví se musí řídit každý účetní, který chce svou práci vykonávat v souladu se zákonem a všemi zákonnými podmínkami, jež jsou platné v souvislosti s vedením účetnictví a nahlížením do soukromých dokumentů společností.

Zákon o účetnictví se skládá z několik částí, které jsou přehledně rozděleny na obecná ustanovení vztahující se k výkonu práce, rozsah vedení účetnictví včetně dokladů, zápisů nebo vedení účetní knihy, následuje účetní uzávěrkou anebo způsobu oceňování. Každý účetní se musí pevně držet účetních standardů, které jsou platné v souvislosti se zákony České republiky a splňují veškeré stanovené normy.

Výběr vhodného účetního není jednoduchý a protože jde o člověka, který má k dispozici veškeré údaje o společnosti a citlivé informace má přímo v ruce, je nutné vybírat s velkou obezřetností a pečlivostí.

Především je nutné si uvědomit, že ve snaze ušetřit není dobré dělat si účetnictví sám, ačkoli to znamená minimální výdaje, které se vztahují k další osobě. Jednak na zpracování účetnictví není tolik času, navíc je to práce náročná, která vyžaduje vzdělání a zkušenosti. Kvalitní účetní služby vám ušetří celou řadu času a ve finále i peníze. Špatně zpracované účetnictví totiž přináší řadu finančních komplikací a mnohdy i kontrol ze strany finančních úřadů, což všichni víme, že je skutečně velmi nepříjemné. Při výběru účetního není dobré hledět jen na cenu, která by nikdy neměla být rozhodujícím faktorem. Velkou roli hrají zejména zkušenosti, které si lze poměrně snadno ověřit v rámci referencí.

Zároveň je nutné zvážit, zda se spolehnete na služby externích účetních, kteří jsou zaměstnáni u velkých společností, jež se zpracováním účetnictví přímo zabývají nebo zda přijmete účetního v rámci hlavního pracovního poměru a bude tak pracovat jen a jen pro vás a to v dané pracovní době.

Vložil Účetnictví a fakturace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Kurzy účetnictví

Účetnictví je naprosto nezbytnou součástí například hlediska podnikání. Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že v běžném životě základy účetnictví nevyužijeme, opak je pravdou. Dobrý účetní se navíc hledá v dnešní době poměrně těžko, každý z nás by se měl vzdělávat, jak jen je to možné a aplikovat načerpané vědomosti v praxi.

Pokud jste na střední škole účetnictví nestudovali, není důvod zoufat, protože jsou veřejnosti k dispozici kurzy, které vám účetní vzdělání a vědomosti doplní během několika dní či týdnů.

O kurzech v rámci různých oborů je možné slýchat hlavně v souvislosti s úřady práce, které zajišťují v České republice evidenci nezaměstnaných a rekvalifikační kurzy poskytují buď zdarma, nebo za minimální poplatky, díky čemuž představují velmi výhodné doplnění vzdělání. Kurzy ale zajišťují i soukromé společnosti, které se mohou pochlubit velmi dobrou nabídkou. Vždy je nutné vybrat si správný kurz, abyste peníze neinvestovali naprosto zbytečně.

Vybírat je možné z kurzů s následujícím zaměřením v oblasti účetnictví: 

 • základy účetnictví 
 • účetnictví pro pokročilé 
 • kurzy v oblasti účetního programu v praxi 
 • kurz účetnictví a daně pro praxi 
 • daňová evidence (jednoduché účetnictví) 
 • účetnictví a daňová evidence 

Pokud v oblasti účetnictví nemáte žádné zkušenosti, rozhodně je vhodné začínat s kurzy pro začátečníky. Jen tak je totiž možné doplnit si vzdělání, které je nutné začít doplňovat od začátku. Termíny jednotlivých kurzů jsou ve většině případů pevně stanoveny a to zejména na několik dní po sobě jdoucích.

Lze se ale přihlásit dokonce i do víkendových kurzů nebo večerních kurzů, v každém případě se totiž počítá s tím, že přihlášený má buď stálé zaměstnání, nebo rodinu, se kterou musí trávit čas.

Vložil Vedení účetnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Česká daňová správa

Roku 2013 přišly výrazné změny v rámci České daňové správy, která prošla poměrně rozsáhlou reorganizací. Změna byla provedena hlavně ve struktuře daňové správy, která je tvořena několika finančními ředitelstvími, Generálním finančním úřadem a více jak stovkou finančních úřadu, mimo jiné i specializovaným finančním úřadem.

Tato změna se týká hlavně nahrazením, konkrétně se jedná o orgány Finanční správy a vznikla tak zcela nová soustava České daňové správy, která od roku 2013 převzala veškeré kompetence a úkoly výše zmíněných úřadů a pracovišť. Finanční správu tedy v současné době tvoří následující finanční orgány:

 • 14 finančních úřadů 
 • Specializovaný finanční úřad 
 • Generální finanční ředitelství 
 • Odvolací finanční ředitelství

Odvolací finanční ředitelství je zcela nový orgán, který až do současné doby v České republice neexistoval. Jeho sídlo je současně v Brně, ačkoli vykonává svou činnost po celé republice a funguje jako odvolací orgán státní správy. V rámci odvolacího řízení jde o velmi podstatný krok, díky kterému je možné sjednotit postupy řízení. Velmi podstatnou úlohu v rámci kontrol má Specializovaný finanční úřad, kterému pravomoce zůstávají a některé pochopitelně přibývají. Jde hlavně o činnosti v rámci kontroly hazardu, činnosti v oblasti kontroly druhého důchodového pilíře a zajišťuje i plnou komunikaci mezi penzijními společnostmi, jež v České republice působí v oblasti onoho druhého pilíře a penzijního připojištění.

Česká daňová správa zajišťuje elektronickou podporu a to na svých internetových stránkách, které jsou velmi přehledně sestaveny. Internetový portál České daňové správy má k dispozici online podporu, která je k dispozici každému, kdo potřebuje snadno a rychle vyřešit problémy a najít vhodné řešení ve stávající situaci, která může být i problematická.

Vložil Výpočet daní | Štítek , , , | Zanechat komentář

Daňové poradenství

Daňové poradenství, konkrétně daňový poradce, je velkou výhodou pro ty, kdo si chtějí podání daňového přiznání o několik měsíců prodloužit. Vedení účetnictví se tak jako tak nevyhnete a služeb účetních budete muset využívat, ať se děje co se děje, ale nebudete mít problémy s podáním daňového přiznání, což pro většinu lidí není právě nejpříjemnější činností. Oficiální termín pro podání daňového přiznání je stanoven na poslední týden v měsíci březnu, ovšem s daňovým poradcem se tato doba značně prodlužuje až o tři měsíce později.

Pochopitelně je nutné v každém případě informovat daný finanční úřad o tom, že jste využili služeb daňové poradce, který od vás obdržel úředně ověřenou plnou moc, na jejímž základě je schopen za vás přiznání podat. Situace se tak pro všechny občany značně ulehčuje, ačkoli vás to možná budeš stát o něco víc, než jste původně předpokládali. I tak se ale stále, vzhledem k možným chybám, služby daňových poradců velmi vyplatí.

Pro každého, kdo je nucen sám za sebe podat daňové přiznání, je výběr vhodného daňového poradce tím nejlepším řešením. Vyplnění daňového přiznání není jednoduchá záležitost a navíc je zde velká možnost, že někde uděláte chybu. Pokud udělá chybu daňový poradce, veškerá zodpovědnost padá na jeho hlavu a vy se tak můžete domáhat vzniklé škody. A v jakých případech je rozhodně dobré svěřit se do rukou odborníka a nenechávat celou činnost ohledně daňové problematiky na sobě?

 • při řešení finančně náročných transakcí 
 • při začátcích podnikání – je vhodné nastavit postupy, aby byly výpočty daně v budoucnu co možná nejnižší 
 • podnikání s mezinárodními prvky 
 • v rámci některých typů podnikání 

 

Vložil Výpočet daní | Štítek , , , | Zanechat komentář

Daňové zvýhodnění na dítě

Poplatník může v roce 2014 využít daňového zvýhodnění na dítě v částce 13 404,- Kč, která platila už i minulý rok. Částka souvisí s jedním dítětem, které s poplatníkem trvale žije v jedné domácnosti. Má-li poplatník více dětí, lze využívat slevu pochopitelně na všechny děti. Daňové zvýhodnění na dítě tak může tvořit poměrně vysokou částku v rodinném rozpočtu. Daňové zvýhodnění je uplatňováno třemi způsoby – daňovým bonusem, slevou na dani nebo kombinaci obou dvou variant. Forma uplatnění se odráží především od výše stálých příjmů poplatníka.

Daňové zvýhodnění na dítě je možné uplatnit jen v případě, že se jedná o nezletilé dítě, se kterým poplatník žije v jedné společné hospodařící domácnosti.

Vyživovaným nezletilým dítětem se myslí jak dítě, jehož věk právě dosáhl 18 let, tak i dítě, jehož věk je maximálně 26 let, ale stále se jedná o studujícího člověka, tedy toho, který se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod ve třetím stupni invalidity. Velmi jednoduše řečeno je možné uplatnit slevu jen na ty děti, které stále studují a tak nemají vlastní samostatný příjem. Vše je pochopitelně nutné doložit potvrzením o studiu, které obdrží děti ve škole. Potvrzení dítěte o jeho studiu je nutné dokládat společně s daňovým přiznáním, jehož nezbytnou součástí je i daňové přiznání manžela či manželky. Daňové zvýhodnění na dítě totiž může uplatnit jen jeden z rodičů.

Daňové zvýhodnění mohou uplatnit jak fyzické osoby, tak i podnikatelské osoby. V případě fyzických osob, které neuplatňují slevu na dítě, ale uplatňuje ji druh/družka, je nutné doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Podnikatelé, z nichž jeden z manželů slevu na dani neuplatňuje, dodá k daňovému přiznání čestné prohlášení.

Vložil Odpisy na daních | Štítek , , , | Zanechat komentář

Daňová úleva pro pracující důchodce

V minulých měsících se velmi mluvilo o tom, jak si občané pobírající starobní důchod zastavili pobírání starobního důchodu jen na pár týdnů, po několika týdnech se opět k pobírání důchodu přihlásila.

Tento proces absolvovali jen kvůli tomu, aby jim byla zachována sleva na odpočet daně z příjmu během pobírání starobního důchodu, která může ročně činit až 25 000,- Kč. Od roku 2013 platí zákon, který se vztahuje na pobírání starobního důchodu a současně s ním i na přivýdělek, kdy si důchodci nemohou z daní z příjmů odečíst základní slevu na poplatníka. Základní slevu na poplatníka nemohou uplatnit ti občané, kteří k 1. lednu daného roku pobírali starobní důchod.

Od roku 2015 by měl být zákon zrušen a občané pobírající starobní důchod by měli nadále uplatnit slevu na daních.

Nutno zmínit, že pokud daná osoba dosáhla důchodového věku, nemusí to znamenat, že zákonitě musí pobírat starobní důchod. Pracovat bez příjmu ze starobního důchodu mohou dál, z finančního hlediska se ale mnohdy vyplatí, pokud daná osoba pracuje a současně s tím pobírá i starobní důchod. Pokud tedy pracujete v důchodovém věku, ale nepobíráte starobní důchod, pak je možné uplatnit slevu na poplatníka, jste totiž v tomto případě normálním pracujícím občanem. Prací během důchodového věku si navíc zvyšujete výši svého důchodu, pokud jej zatím nečerpáte. Za každých 90 dní je stanovena výše důchodu o 1,5%.

Nutno zmínit, že do této doby se nepočítají nemocenské dávky ani náhradní doby. Obnovení slevy na daních z příjmů je tak možné očekávat až začátkem roku 2015.

Vložil Odpisy na daních | Štítek , , , | Zanechat komentář