Vedení a zpracování účetnictví

Daňová úleva na studující dítě

Je třeba rozlišovat dva druhy daňové úlevy v rámci vlastních dětí. V obou dvou případech se jedná o rozdílné odpisy na daních, přičemž v obou dvou případech je nutné dodržovat jisté podmínky, aby mohla být sleva uplatněna.

  • nárok na daňové zvýhodnění na dítě 
  • nárok na slevu na studenta 

Nárok na daňové zvýhodnění na dítě 

Daňová úleva je v tomto případě uplatňována buď formou bonusu, nebo slevy – možné je kombinovat i obě dvě formy.

Zvýhodnění je v tomto případě možné uplatnit vždy jednou za kalendářní měsíc a vztahuje se jen na jednoho z rodičů – daňovou úlevu vyřizuje ve většině případů zaměstnavatel. Podmínky jsou stanoveny hlavně z hlediska hlavních příjmů jednoho z rodičů, ty musí činit minimálně 48 000,- Kč za rok, pokud jde o výši měsíčního příjmu, musí být alespoň 4 000,- Kč. Nároky na daňové zvýhodnění je možné uznat v následujících případech:

  • nelze podat slevu na dítě, které samo podává daňové přiznání 
  • zvýhodnění je uplatněno v měsíci, kdy se dítě narodilo nebo bylo svěřeno do péče 
  • zvýhodnění je uplatněno v naposledy v měsíci, kdy nezletilé a nestudující dítě vstoupí do manželství 
  • naposledy v měsíci, kdy věk dítěte dovršil 26 let 
  • naposledy, kdy dítě dovršilo věku 18 let, ale je nestudující 

Nárok na slevu na studenta 

V tomto případě slevu uplatňuje student. Vše stvrzuje svým podpisem a hlavně je nutné mít k dispozici potvrzení školy pro daný školní rok, kdy je třeba slevu uplatnit. Nárok na slevu na studenta mají i ti studenti, jejichž studium probíhá v zahraničí. I v tomto případě je nutné mít potvrzení ze strany školy. Slevu je možné uplatnit v následujících případech:

  • naposledy v měsíci, kdy student dovrší věku 26 let
  • lze uplatnit i u studentů, kteří sami podávají daňové přiznání 
  • u doktorského prezenčního studia je možné slevu uplatnit do měsíce, kdy věk dovrší 28 let

 

Komentáře jsou uzavřeny.