Vedení a zpracování účetnictví

Daňová úleva na manželku 2014

Daňová úleva na manželku může fyzickým osobám ušetřit až 25 000,- Kč. Slevu na dani je pochopitelně možné uplatnit nejen na manželku, jakožto ženu, ale i na manžela, jakožto muže. Pochopitelně zde existují určité podmínky, které musí splňovat jak jedna, tak i druhá strana, aby mohla být daňová úleva přiznána. Základní slevy je možné uplatnit nejen na manželku, ale i na děti. V tomto případě může činit daňová úleva až 13 000,- Kč.

Daňová úleva je naprosto ideálním řešením, jak vylepšit rodinný rozpočet. Podmínkou ale je, aby manžel/manželka měla roční příjem nižší, než je stanovená hranice 68 000,- Kč.

Slevu na dani je tak možné uplatnit v ideálním případě, pokud je manželka na rodičovské dovolené anebo nezaměstnaná – vztahuje se i na muže. Daňové odpisy fungují poměrně jednoduše. Manžel si ze základu daně odepisuje zhruba 25 000,- Kč a to sám za sebe, navíc uplatňuje odpis ve stejné výši i na manželku. Slevu je ale možné uplatnit jen v případě, že jsou splněny veškeré podmínky a to zejména z hlediska uzavřeného sňatku – pokud byli dva oddáni během měsíce srpna, daňovou úlevu je možné uplatnit jen od měsíce září až do prosince. Měsíc srpen je tedy v rámci daňové úlevy vynecháván.

Limit 68 000,- Kč je pevně stanoven a je nutné si předem uvědomit, že v rámci daňové úlevy není možné slevu uplatnit v následujících situacích, kdy jedna osoba pobírá sociální dávky nebo některé příspěvky:

  • dávky státní sociální podpory 
  • dávky osobám se zdravotním pojištěním 
  • dávky pěstounské péče 
  • dávky v hmotné nouzi 
  • příspěvky na péči nebo sociální služby 
  • státní příspěvky nebo stipendia 

 

Komentáře jsou uzavřeny.